สมาชิก TARADpay
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครใช้บริการ
TARADpay Counterservice
TARADpay Creditcard
TARADpay paypal
TARADpay paysbuy
เข้าสู่ TARADPay Premium

การสมัครใช้บริการสามารถสมัครได้ 3 รูปแบบดังนี้

1. สำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์
    คลิกที่ "สมัครใช้บริการ" แล้วกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนเมื่อกรอกข้อมุลเสร็จแล้วไม่เกิน 24 ชม ในเวลาทำการจะมีพนักงานติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการเปิดบริการให้ท่านต่อไปค่ะ2. สำหรับผู้ที่สมัครทางเอกสาร
    คลิกที่ "ดาวน์โหลดใบสมัครขอเปิดใช้บริการ" ตามประเภทของผู้ประกอบการ (บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล) เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ท่านพิมพ์ใบสมัคร จากนั้นให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครซึ่งประกอบด้วย

กรณีสมัครแบบบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประชาชน (กรุณาเซ็นชื่อรับรองเอกสารด้วย)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาสมุดหมายเลขบัญชีธนาคาร
- หลักฐานการชำระเงินค่าบริการขอใช้บริการ TARADPay

กรณีสมัครแบบนิติบุคคล
- ทะเบียนบริษัท
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน หรือของกรรมการผู้ที่มีอำนาจของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด (กรุณาเซ็นชื่อรับรองเอกสารด้วย)
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน หรือของกรรมการผู้ที่มีอำนาจของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
- สำเนาสมุดหมายเลขบัญชีธนาคาร
- หลักฐานการชำระเงินค่าบริการขอใช้บริการ TARADPay

    โดยท่านสมารถส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมเอกสารเปิดใช้บริการมาได้ที่ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือท่านส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมเอกสารเปิดใช้บริการมาทางแฟกซ์ที่ 02-515-2349 ค่ะ3. สำหรับผู้ที่สมัครด้วยตัวเอง

    ท่านสามารถสมัครด้วยตัวท่านเองโดยเดินทางมาสมัครใช้บริการได้ที่ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 คลิกเพื่อดูแผนที่ตั้งบริษัท
โดยท่านต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำการสมัครดังนี้ค่ะ

กรณีสมัครแบบบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประชาชน (กรุณาเซ็นชื่อรับรองเอกสารด้วย)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาสมุดหมายเลขบัญชีธนาคาร
- หลักฐานการชำระเงินค่าบริการขอใช้บริการ TARADPay

กรณีสมัครแบบนิติบุคคล
- ทะเบียนบริษัท
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน หรือของกรรมการผู้ที่มีอำนาจของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด (กรุณาเซ็นชื่อรับรองเอกสารด้วย)
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน หรือของกรรมการผู้ที่มีอำนาจของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
- สำเนาสมุดหมายเลขบัญชีธนาคาร
- หลักฐานการชำระเงินค่าบริการขอใช้บริการ TARADPay
วิธีชำระ้เงิืนค่าเปิดใช้่บริการ TARADpay
    หลังจากทำการสมัครเสร็จแล้วท่านสามารถชำระเงินค่าใช้บริการ TARADpay โดยโอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่าน ATM
ชำระโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร สามารถเลือกบัญชีธนาคารเพื่อชำระได้ 4 ธนาคารผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงเทพฯ, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, เอเซีย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน


ชื่อบัญชี บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
ไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว 10 0 4 7 - 2 - 3 6 8 5 1 - 3 ออมทรัพย์
กรุงเทพ อาคารยาคูลท์สนามเป้า 2 1 0 - 0 - 5 7 6 8 4 - 8 สะสมทรัพย์
กสิกรไทย สาขาสนามเป้า 0 2 9 - 2 - 5 8 1 6 5 - 3 ออมทรัพย์
กรุงศรีอยุธยา สนามเป้า 1 4 6 - 1 - 2 3 0 4 2 - 7 ออมทรัพย์
*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน

    เมื่อชำระเงินแล้วให้ท่านส่งเอกสารมาทางแฟกซ์ที่ 02-515-2349 (อย่าลืมระบุชื่อ,นามสกุลของท่านมาในแฟกซ์ด้วยค่ะ)