สมาชิก TARADpay
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครใช้บริการ
TARADpay Counterservice
TARADpay Creditcard
TARADpay paypal
TARADpay paysbuy
เข้าสู่ TARADPay Premium
บริการจาก TARADpay : เคาท์เตอร์เซอร์วิส / Counter service | เครดิตการ์ด / Credit card | เพย์พาว / Paypal | เพย์สบาย / Paysbuy
เพย์สบาย / Paysbuy
        ระบบที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ของ ท่านสามารถรองรับลูกค้าที่ต้องการ ซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของท่านโดยผ่านระบบ Paysbuy ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ และยังสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม.ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของท่าน สามารถจัดการการชำระเงิน ได้เอง และท่านยังรับรู้การชำระเงินแบบ Real time อีกด้วย

ขั้นตอนการทำงาน

1. ลูกค้าของท่านเลือกชมสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของท่าน
2. ลูกค้าของท่านสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของท่าน
3. ลูกค้าของท่านเลือกวิธีการชำระเงินผ่านระบบเพย์สบาย(Paysbuy)
4. ระบบจะทำการชำระเงินทันทีโดยท่านจะได้รับเงินจากทุกการชำระเงินของลูกค้าของท่านทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป (เงินที่หัก
    ค่าธรรมเนียมแล้ว)เงื่อนไขการชำระเงินในระบบเพย์สบาย

1. ลูกค้าของท่านต้องเป็นสมาชิกของเพย์สบาย
2. สกุลเงินของมูลค่าการชำระเงินต้องเป็น เงินบาท หรือ เงินดอลล่าเท่านั้น

ค่าบริการ

ค่าบริการระบบเพย์สบายคิดค่าบริการที่ 300บาท/เดือน โดยระยะเวลาที่สามารถสมัครใช้บริการมี 2 รูปแบบดังนี้

แบบที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน / 1800 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
แบบที่ 2 ระยะเวลา 12 เดือน / 3600 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากบัตรเครดิต 5% ต่อ 1 การชำระเงิน

ตัวอย่างวิธีการคิดค่าธรรมเนียม

  วิธีคิดค่าธรรมเนียม
ราคาสินค้า / บริการ ที่ลูกค้าต้องการซื้อ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากบัตรเครดิต 5%
เงินที่ท่านจะได้รับทุกๆ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป 1,000 -(1,000 x5%) = 950 บาทการจ่ายเงินให้ร้านค้า

     ทีมงาน TARADpay จะส่งเงินที่ลูกค้าของท่านได้ซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของท่านทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตรงกับวันหยุดทำการของผู้ให้บริการ หรือธนาคาร เงินที่ต้องคืนจะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้า ในวันทำการถัดไป โดยเงินที่จะส่งคืนให้จะคิดจากวันที่ 1 - 31 ของเดือน ซึ่งเงินที่ทาง TARADpay ส่งให้นั้นคือเงินที่หักค่าธรรมเนียมแล้วเข้าบัญชีที่ท่านได้กรอกตอนสมัครเปิดใช้บริการ TARADpay