สมาชิก TARADpay
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครใช้บริการ
TARADpay Counterservice
TARADpay Creditcard
TARADpay paypal
TARADpay paysbuy
เข้าสู่ TARADPay Premium
บริการจาก TARADpay : เคาท์เตอร์เซอร์วิส / Counter service | เครดิตการ์ด / Credit card | เพย์พาว / Paypal | เพย์สบาย / Paysbuy
เครดิตการ์ด / Creditcard
      ระบบที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ของท่านสามารถรองรับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของท่านโดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต ซึ่งลูกค้าของ ท่านสามารถจัดการได้จากหน้าเว็บไซต์โดยท่านยังรับรู้การชำระเงินแบบ Real time ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของท่านสามารถชำระด้วยวิธีนี้ได้ตลอด 24 ชม. สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย สร้างความความน่าเชื่อถือ

ขั้นตอนการทำงาน

1. ลูกค้าของท่านเลือกชมสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของท่าน
2. ลูกค้าของท่านสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของท่าน
3. ลูกค้าของท่านเลือกวิธีการชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต(Credit card)
4. ระบบจะทำการชำระเงินทันทีโดยท่านจะได้์รับเงินจากทุกการชำระเงินของลูกค้าของท่านทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป (เงินที่หัก
    ค่าธรรมเนียมแล้ว)เงื่อนไขการชำระเงินในระบบเครดิตการ์ด

1. ลูกค้าของท่านต้องเป็นสมาชิกบัตรเคดิต
2. สกุลเงินของมูลค่าการชำระเงินต้องเป็น เงินบาท หรือ เงินดอลล่าเท่านั้นค่าบริการ

ค่าบริการระบบเครดิตการ์ดคิดค่าบริการที่ 300บาท/เดือน โดยระยะเวลาที่สามารถสมัครใช้้บริการมี 2 รูปแบบดังนี้

แบบที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน / 1800 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
แบบที่ 2 ระยะเวลา 12 เดือน / 3600 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากบัตรเครดิต 4% ต่อ 1 การชำระเงิน

ตัวอย่างวิธีการคิดค่าธรรมเนียม

  วิธีคิดค่าธรรมเนียม
ราคาสินค้า / บริการ ที่ลูกค้าต้องการซื้อ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากบัตรเครดิต 4% ของมูลค่าการชำระเงิน
เงินที่ท่านจะได้รับทุกๆ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป 1,000 -(1,000 x 4%) = 960 บาทการจ่ายเงินให้ร้านค้า

     ทีมงาน TARADpay จะส่งเงินที่ลูกค้าของท่านได้ซื้อสินค้าจากร้านค้่าออนไลน์ของท่านทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตรงกับวันหยุดทำการของผู้ให้บริการ หรือธนาคาร เงินที่ต้องคืนจะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้า ในวันทำการถัดไป โดยเงินที่จะส่งคืนให้จะคิดจากวันที่ 1 - 31 ของเดือน ซึ่งเงินที่ทาง TARADpay ส่งให้นั้นคือเงินที่หักค่าธรรมเนียมแล้วเข้าบัญชีที่ท่านได้กรอกตอนสมัครเปิดใช้บริการ TARADpay