สมาชิก TARADpay
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครใช้บริการ
TARADpay Counterservice
TARADpay Creditcard
TARADpay paypal
TARADpay paysbuy
เข้าสู่ TARADPay Premium
บริการจาก TARADpay : เคาท์เตอร์เซอร์วิส / Counter service | เครดิตการ์ด / Credit card | เพย์พาว / Paypal | เพย์สบาย / Paysbuy
เคาท์เตอร์เซอร์วิส / Counter Service
     ระบบที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ของท่านสามารถรองรับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของท่านโดยผ่านระบบเคาท์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งลูกค้าของท่านสามารถชำระเงินให้ท่านผ่านศูนย์บริการเคาท์เตอร์เซอร์วิสได้มากกว่า 5,000 สาขาทั่วประเทศ สะดวก สบาย และ สามารถชำระได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

ขั้นตอนการทำงาน

1. ลูกค้าของท่านเลือกชมสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของท่าน
2. ลูกค้าของท่านสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของท่าน
3. ลูกค้าของท่านเลือกวิธีการชำระเงินผ่านระบบเคาท์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)
4. ลูกค้าของท่านพิมพ์บาร์โค้ดและเดินทางไปชำระเงินที่ศูนย์บริการเคาท์เตอร์เซอร์วิส
5. ท่านจะได้์รับเงินจากทุกการชำระเงินของลูกค้าของท่านทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป (เงินที่หักค่าธรรมเนียมแล้ว)1. ใน 1 การชำระเงินนั้นต้องมีมูลค่าการชำระเงินไม่เกิน 30,000 บาท
2. สกุลเงินของมูลค่าการชำระเงินต้องเป็นเงินบาทเท่านั้นค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมศูนย์บริการเคาท์เตอร์เซอร์วิส(ลูกค้าของท่านเป็นผู้รับภาระ)
    ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 15 บาท ต่อ 1 การชำระเงิน
    นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล 20 บาท ต่อ 1 การชำระเงิน

2. ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อ 1 การชำระเงิน
3. ค่าธรรมเนียมกรณีลูกค้าของท่านชำระเงินผ่านศูนย์บริการเคาท์เตอร์เซอร์วิสนอกเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
    คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 0.1 % ของราคาสินค้า / บริการ

ตัวอย่างวิธีการคิดค่าธรรมเนียม

  ลูกค้าชำระในกรุงเทพและปริมณฑล ลูกค้าชำระนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ราคาสินค้า / บริการ ที่ลูกค้าต้องการซื้อ 1,000 บาท 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์บริการเคาท์เตอร์เซอร์วิส 1,015 บาท 1,020 บาท
ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อ 1 การชำระเงิน 15 บาท 15 บาท
ค่าธรรมเนียมตามเขตพื้นที่ให้บริการ 0 % 0.1 % ของมูลค่าการชำระเงิน
เงินที่ท่านจะได้รับทุกๆ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป ราคาสินค้่า - ค่าธรรมเนียม - ค่านอกเขตพื้นที่
1,000-15-=985 บาท
ราคาสินค้่า - ค่าธรรมเนียม - ค่านอกเขตพื้นที่
1,000-15-(1,000 x 0.1%)=984 บาทการจ่ายเงินให้ร้านค้า

     ทีมงาน TARADpay จะส่งเงินที่ลูกค้าของท่านได้ซื้อสินค้าจากร้านค้่าออนไลน์ของท่านทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตรงกับวันหยุดทำการของผู้ให้บริการ หรือธนาคาร เงินที่ต้องคืนจะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้า ในวันทำการถัดไป โดยเงินที่จะส่งคืนให้จะคิดจากวันที่ 1 - 31 ของเดือน ซึ่งเงินที่ทาง TARADpay ส่งให้นั้นคือเงินที่หักค่าธรรมเนียมแล้วเข้าบัญชีที่ท่านได้กรอกตอนสมัครเปิดใช้บริการ TARADpay